Search

Hallingdalskonferansen satt i år fokus på "ER ALT I ENDRING?"

Updated: Nov 18, 2018

Denne uken ble det avholdt den årlige konferansen for det offentlige og næringslivet i Hallingdal. Erik Solbakken loset med stø hånd et solid program. Bente Sollid Storehaug satte fokus på at alle bransjer endres og at det er en perfekt tid for innovasjon. Sjur Dagestad fra Innoco satte fokus på at endring ikke bare dreier seg om å skaffe ny teknologi, men at organisasjonen må involveres i prosessene. Til slutt ble det kåret vinner av konkurransen StartUpp Hallingdal og Næringsprisen 2018. Vinner i StartUpp konkurransen ble Gunn-Kjersti Sandelien med forretningsideen om livsstil, mens Næringsprisen 2018 gikk til Hallingdal Hytteservice.

Bente Sollid Storehaug mener tiden er inne for innovasjon og nytenkning i alle bransjer


Næringsprisen gikk til Hallingdal Hytteservice
26 views

© Induct AS

  • facebook-logo-button
  • instagram
  • linkedin-logo-button
  • twitter-logo-button