Search

DIFI Digitaliseringspris 2018

DIFI Digitaliseringspris 2018 gikk til Brønnøysundregistrene / ALTINN, Skatteetaten og Finansnæringen, for deres implementerte idé: «Samtykkebasert lånesøknad». Induct har vært så heldig av å bli med på deler av denne reisen og ytrer herved stor beundring og begeistring for hva gjengen bak denne ideen har fått til. Idéen som til slutt ble til «Samtykke-basert lånesøknad (SBL)» ble lagt inn i Innovation@Altinn sin idémyldringsplattform (altinn.induct.no) allerede i September 2014. Det var Steinar Skagemo (som da jobbet i Difi, men nå jobber han i AltinnJ) som startet innovasjonsprosessen ved å legge inn ideen: "slipp dataene mine fri - de kan gjøre livet mitt lettere". Jeg vet det er mange som har tenkt de samme tanker som han, og det er mange som har sagt til meg «Den ideen hadde jeg for 5 år siden!». Dette er vel og bra, men vi vet alle at det er et stykke fra å ha en god idé til å kunne vise til 6-8 milliarder i årlige besparelser, og det er nettopp her Steinar og gjengen på Innovation@Altinn har vært eksepsjonelle.

Historien:

Ideen fikk umiddelbar respons fra andre brukere på plattformen (som var 40-50 stk fra ulike organisasjoner):

· 625 visninger og 16 «likes»

· 12 brukere meldte seg på teamet som skulle redegjøre ytterligere for ideen

· Ideen fikk i underkant av 30 verdifulle kommentarer fra offentlige og private aktører som beriket ideens potensialet

Dette var nok til å kvalifiseres som én av de 5 utvalgte ideer det skulle jobbes videre med i fysiske workshops. Etter et par workshops, og en del samhandling på plattformen mellom workshopene, var ideen konkretisert og potensialet tilstrekkelig begrunnet. Nå var det opp til Innovation@altinn og få spredd denne muligheten til øvrige aktører, sørge for tilstrekkelig forankring hos nødvendige ledere og få med seg bankene på at dette var smart å gjøre sammen. 4 år senere kunne de motta en velfortjent stående applaus og jubel på digitaliseringskonferansen.

Med dette innlegget ønsker vi å applaudere Dirk Lammering og Innovation@altinn for deres pågangsmot og stå-på-vilje. Samtidig er vi veldig glad at det finnes ledere i offentlig sektor som tillater at slike ideer får lov til å spire og gro. Til slutt vi vil foreslå at det lages en statue av Steinar Skagemo!

I sammenheng med prisutdelingen oppsummerer Dirk Lammering, Assisterende Direktør for Strategi og Innovasjon i Innovation@altinn, arbeidet veldig godt med følgende kommentar: "Nøkkelen her var at vi hadde et innovasjonsverktøy som gjorde det mulig å dele og diskutere idéen - og slik få et tverrgående perspektiv fra offentlig sektor og privat sektor. Først da fikk idéen fart - og takket være gode ledere i virksomhetene som var med - som turte å la oss "leke" og stolte på at vi visste at vi var i gang med å smi gull - ble dette til den solskinnshistorien det har blitt."

Les mer om DIFI Digitaliseringspris her: https://www.difi.no/nyhet/2018/06/samtykkebasert-lanesoknad-er-arets-digitale-suksesshistorie


63 views

© Induct AS

  • facebook-logo-button
  • instagram
  • linkedin-logo-button
  • twitter-logo-button