Search

Åpen Innovasjon i Altinn – fra idé til 6 - 8 mrd i årlige besparelser

I 2014 lanserte Altinn sin digitale plattform for idemyldring og åpen innovasjon – altinn.induct.no. Steinar Skagemo, som i 2014 var ansatt i Difi, fikk med seg dette og i september samme år registrerte han sin ide ‘Slipp dataene min fri – de kan gjøre livet mitt lettere’.

Ideen til Steinar fikk umiddelbart stor og positiv respons fra de andre 50+ brukerne på plattformen (mennesker fra ulike organisasjoner):

  • Ideen fikk i underkant av 30 verdifulle kommentarer fra offentlige og private aktører som beriket ideens potensial

  • 12 brukere meldte seg på teamet som skulle utvikle ideen ytterligere

  • Ideen fikk 625 visninger og 16 «likes» i form av tommel opp

Dette var nok til at Steinar sin idé ble en av de fem utvalgte ideene det skulle jobbes videre med i fysiske workshops. Etter at et par av disse workshopene var gjennomført, i tillegg til samhandling og arbeid på innovasjonsplattformen mellom workshopene, var ideen konkretisert, omdøpt til ‘Samtykkebasert lånesøknad’ og ideens potensial tilstrekkelig begrunnet. Nå var det opp til Innovation@altinn teamet å få spredd denne muligheten til øvrige aktører, sørge for tilstrekkelig forankring hos nødvendige ledere og få med seg bankene på at dette var smart å gjøre – og enda smartere å gjøre sammen.


4 år senere kunne Steinar og teamet i innovation@altinn motta en velfortjent stående applaus og jubel på digitaliseringskonferansen da de mottok Digitaliseringsprisen for 2018. I sammenheng med prisutdelingen oppsummerer Dirk Lammering, Assisterende Direktør for Strategi og Innovasjon i Innovation@altinn, arbeidet veldig godt med følgende kommentar: "Nøkkelen her var at vi hadde et innovasjonsverktøy som gjorde det mulig å dele og diskutere ideen - og slik få et tverrgående perspektiv fra offentlig sektor og privat sektor. Først da fikk ideen fart - og takket være gode ledere i virksomhetene som var med - som turte å la oss "leke" og stolte på at vi visste at vi var i gang med å smi gull - ble dette til den solskinnshistorien det har blitt."


Vi ytrer herved stor beundring og begeistring for hva gjengen bak denne ideen har fått til. Det er mange som kanskje har tenkt noen av de samme tankene som Steinar, og det er mange som har sagt til oss «Den ideen hadde jeg for 5 år siden!». Dette er vel og bra, men vi vet alle at det er en lang reise fra å ha en god idé til å kunne vise til 6-8 milliarder i årlige besparelser. Det er nettopp her Steinar og gjengen på Innovation@Altinn har vært eksepsjonelle.


Innovation@altinn sitt arbeid pågår fortsatt. De har i dag 422 brukere og det er meldt inn over 230 ideer. Fokuset er digitalisering og vi vet de jobber med meget spennende initiativer innen Blockchain, AI og bedre bruk av offentlig tilgjengelig data. Interessant? Gå til altinn.induct.no og se selv. Alle ideene er åpne og tilgjengelige. Har du en egen idé er det bare å melde inn. Kanskje innovation@altinn kan hjelpe deg realisere den?


Med dette innlegget ønsker vi å applaudere Dirk Lammering og Innovation@altinn for deres pågangsmot og stå-på-vilje. Samtidig er vi veldig glad at det finnes ledere i offentlig sektor som tillater at slike ideer får lov til å spire og gro. Til slutt vil vi foreslå at det lages en statue av Steinar Skagemo!


Se video av hvordan Samtykkebasert lånesøknad fungerer i praksis og hvilke andre muligheter som ligger i kombinasjonen av åpne data og samtykke (kalt "Brukerstyrt samtykke").

Du kan lese mer om DIFI Digitaliseringspris her: https://www.difi.no/nyhet/2018/06/samtykkebasert-lanesoknad-er-arets-digitale-suksesshistorie


26 views

© Induct AS

  • facebook-logo-button
  • instagram
  • linkedin-logo-button
  • twitter-logo-button