Programvare med mange bruksområder 

Vi digitaliserer din innovasjon

Vår programvare

 

Inducts programvare er en skybasert løsning som lar deg komme raskt igang med digitalisering og effektivisering av dine forbedrings- og innovasjonsprosesser.

 

Den er fleksibel nok til å passe for alle firmaer og organisasjoner, og lar deg enkelt skreddersy løsningen til å passe din bedriftskultur og arbeidsprosesser. 

Plattformen kombinerer flere elementer for å støtte de nødvendige betingelsene for å lykkes med innovasjon og forbedringsarbeid: 

 • Få flere gode idéer gjennom modulene for idégenerering, kampanjer, workshops, og events. 

 • Bedre samhandling på tvers av organisasjonen gjennom felles sak- og dokumentmappe for alle initiativer

 • Gjør idéene om til virkelige produkter og tjenester raskere gjennom helhetlige, digitaliserte arbeidsprosesser tilpasset dine måter å jobbe på og dine informasjonsbehov. 

 • Ta bedre beslutninger og mål resultatene i sanntid gjennom rapportering– og beslutningsmodulen 
   

Til sammen gir Induct den strukturen du trenger for effektivt forbedringsarbeid. Samtidig støtter den opp om kulturen og kreativiteten som er nødvendig for god og åpen innovasjon og nytenkning!

Grensesnitt på PC

Løsningen tilpasses enkelt til hver kundes individuelle behov, både når det gjelder design og funksjonalitet. Ulike brukere får tildelt ulike roller med tilpassede rettigheter. Løsningen er både tilpasningsdyktig til organisasjonen og inutuitiv for brukerne. Straks løsningen er satt opp er man raskt i gang med en engasjerende samhandling og strukturert arbeidsprosess.

 • Egen startside

  Hver organisasjon har sin forside med egen design, tekst, farger og logo. Her får brukerne informasjon og kan lese om pågående initiativer, prosjekter eller nye ideer. Dette engasjerer ansatte til å bidra med sin kompetanse på ideer eller initiativer og ikke minst registrere sine egne ideer og forslag.
   

  Fordeler:

  • Åpne for ideer og forbedringsforslag fra ansatte eller eksterne.

   • Eksterne deltagere kan inviteres på utvalgte initiativer, f.eks. partnere, leverandører, kunder eller innbyggere.

  • Lar brukerne diskutere og gi innspill på og verdiøke hverandres bidrag.

  • Opprett gjerne utfordringer for å spisse bidragene mot dine fokusområder.

 • Samhandling på initiativer

  Hver idé eller initiativ har sin egen side hvor man kan lese mer detaljer og ha en dialog med kommentarer og innspill fra besøkende. Er man invitert som medlem på et initiatiativ, vil man i tillegg få tilgang til mer detaljert informasjon, oppgaver og dokumenter.

   

  Fordeler:

  • Ett prosjektområde for hvert initiativ hvor flere kan arbeide samtidig og ha full oversikt - uavhengig av geografi.

  • Diskuter og gi kommentarer i prosjektgruppen i stedet for å sende e-post​.

  • Grupper

   • Du kan velge å la brukere opprette åpne eller lukkede diskusjonsgrupper rundt temaer de er interessert i.

 • Fleksible prosesser

  Ved oppstart konfigurerer man de prosesser som støtter den praksisen kunden ønsker. Her har Induct mye erfaring og bidrar gjerne med 'beste praksis' prosesser som kunden tar i bruk eller tilpasser til sitt behov.

  Fordeler:

  • Definer selv prosessene som skal støttes.

   • Sett opp en eller flere prosesser.

   • Kategorier kan benyttes for å sende initiativer automatisk i rett prosess.

  • Definer maler som skal benyttes.

   • Automatisk populér prosjekter med dokumenter og maler basert på hvor i prosessen man er.

  • ​Oppgaver, dokumenter og sjekklister følger den spesifikke prosessen man ønsker å støtte.

 • Oppgaver og dokumenter

  I hvert steg i en prosess kan man ha forhåndsdefinerte oppgaver som skal gjøres. Brukere kan også opprette nye oppgaver etter behov. Oppgaver kan tilegnes en eier, som vil få påminnelser fra systemet. I tillegg har hvert initiativ et eget område for dokumenter og vedlegg.

  Fordeler:

  • Full oversikt på det man skal gjøre.

   • Definer oppgaver som skal utføres.

   • Tildel oppgaver til de som skal gjøre de og følg opp at de blir gjort.

   • Unngå at ting blir glemt, plattformen sender påminnelser.

  • Last opp og del relevante dokumenter 

   • Aldri mer dokumenter som sendes på e-post hvor ingen sitter på siste versjon.

   • Gir stor verdi for deltagere som sitter spredt geografisk eller tilhører ulike organisasjoner.

 • Kraftige rapporter

  For prosjektmedlemmer og beslutningstagere er vår kraftige og fleksible rapportmodul et viktig verktøy. Her setter man enkelt opp ulike rapporter tilpasset sitt eget behov, for oversikt og oppfølging av ulike initiativer.

  Fordeler:

  • Flere typer rapporter

   • Tilpass rapportene slik at du får den informasjonen du trenger.

   • Brukere kan lage egne rapporter etter behov.

  • Arbeidslister

   • Systemet lager arbeidslister avhengig av hvilket steg prosjektene er i og hvem som er ansvarlig.

 • Sanntids porteføljeoversikt

  Den visuelle fremstillingen av pågående initiativer kan også enkelt tilpasset behovet for rapportering i for eksempel ledergruppemøter.

  Vi ser at her spares mye tid på statusoppdatering, da all informasjon ligger oppdatert i systemet allerede.

  Fordeler:

  • Spar mye tid på å hente inn status manuelt fra ulike initiativeiere.

  • Definer og lagre egne oversikter, f.eks.

   • ​Status i forhold til deadline.

   • Fremdrift innen ulike avdelinger.

   • Fremdrift innen ulike fokusområder.

   • Drill ned og se mer informasjon om de initiativer man ønsker.

Grensesnitt på mobil

Inspirasjon og ideer kommer ikke alltid når man sitter foran en PC. Vår mobile applikasjon gjær det mulig å fange ideer, forbedringer og innspill mens man er på farten. Dette er spesielt verdifullt for ansatte som jobber operativt med kunder eller drift. All aktivitet på mobil og PC oppdateres sømløst på plattformen og blir øyeblikkelig synlig for andre brukere.

 • Oversikt

  Du vil alltid ha en oppdatert oversikt over de ideer og forslag som meldes inn fra dine kollegaer. Det er enkelt å søke og filtrere frem idéer innen områder du er spesielt interessert i.

 • Samhandling

  Når du er inne på en ide eller forslag, vil du raskt kunne kommentere og 'like' den, slik at innmelderen raskt får verdifulle innspill og kommentarer. 

 • Registrering

  Når man er på farten og kommer over en idé eller forbedring, er det raskt å fange det med kamera, tegne på kommentarer og legge til en beskrivelse. Lagre som utkast eller del med én gang.

 • Lokasjon

  Mobilens GPS kan enkelt registrere hvor du var når ideen ble registrert, og koble dette til kundens lokasjoner, f.eks. kontorer, anlegg eller butikker.

Vår metodikk

 

Induct har over 10 års erfaring i å utvikle og implementere et system for å effektivisere og lykkes med innovasjon og forbedringsarbeid i mange ulike organisasjoner, sektorer og bransjer. Dette arbeidet har gitt oss en unik erfaring og forståelse av hvordan innovasjon fungerer i praksis. Vi har bidratt til mange suksesser, men også vært vitne til noen som ikke har lykkes.

 

Ut fra denne erfaringen har vi skapt en egen metodikk for hva som skal til for å lykkes med å øke sin innovasjonskapasitet. Denne metodikken tar for seg fremgangsmåten og praksisen i de mest suksessfulle virksomheter, og hvordan den kan adopteres av andre. Denne metodikken er ikke bare noe vi anbefaler våre kunder å benytte, men den underbygger hele konseptet vi har bygget løsningen på. En god metodikk for hvordan innføre og drive innovasjon og effektiv forbedring er avgjørende for å få maksimalt ut av Inducts løsning og innovasjonsarbeidet i sin helhet.

 

Foruten praktisk erfaring er Induct involvert I flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter knyttet til å skape innovasjonskultur og for virksomheter å øke sin innovasjonskapasitet og –evne. I vårt «Advisory-board» sitter verdensledende profiler innen innovasjonsfaget som beriker og anerkjenner metodikken og våre tjenester.

Implementering av praksis

Induct leverer normalt sin programvare i kombinasjon med et implementeringsprosjekt hvor denne metodikken for hvordan innføre og drive innovasjon tilpasses enhver organisasjon sine unike behov og forutsetninger. Dette sørger for en suksessfull innføring av innovasjons- og forbedringspraksis i organisasjonen og en økt og bærekraftig innovasjonsevne.

 

 

1. Først starter vi med de strategiske målene til organisasjonen og identifiserer verdidriverne. Vår erfaring er at målene for innovasjon må være knyttet opp mot organisasjonens strategi. Dette skal ikke være til hinder for disruptiv innovasjon om det gjøres riktig, men skaper bedre tilhørighet for innovasjon i organisasjonen.  

 • Eksempler på verdidrivere: Øke inntekt, redusere kostnader, øke kvalitet på tjenester eller produkter, øke kundetilfredsheten, medarbeidertilfredsheten, osv.

 • Eksempler på mål med innovasjon: Kapre 5 % større markedsandel, øke kundetilfredsheten med 4 poeng, øke inntekter med 15 %, redusere kostander på produksjon med 2,5 million.

 2. På bakgrunn av målene identifiseres KPI`er (Key Performance Indicators). Disse fungerer som måleparametere opp mot målene. Hensikten med KPI`ene er å enklere klare identifisere gode ideer fra mindre gode. Eksempler: I hvor stor grad vil denne ideen gjøre at vi tar større markedsandel (Liten, middels, stor), hvilken effekt kan denne ideen ha på kundetilfredsheten (1 – 7; veldig lav – veldig høy), etc

 

Typiske steg for implementering av tidlig fase ‘åpen innovasjon’ og idefangst

3. Neste nivå er å identifisere hvilke aktiviteter som må gjennomføres for å ha best mulige forutsetninger for å nå disse målene. For eksempel: 'Vi må kommunisere initiativet for å få ideer', 'vi må vurdere innkomne ideer', 'vi må ha workshops for å jobbe med ideer', etc.
 

4. Når aktivitetene er på plass må vi definere de ulike roller og tilegne ansvar for å sikre en organisatorisk struktur som støtter de nødvendige aktiviteter.
 

Typiske steg for prosess og samhandling rundt modne ideer, initiativer og prosjekter

5. Vi identifiserer hvilke oppgaver som må gjennomføres fra en idé, initiativ eller prosjekt er registrert og til det er rapportert hvilken verdi den har skapt. Det kan forekomme ulike prosesser for ulike type ideer og initiativer, og prosessene inkluderer ulike oppgaver og gjøremål. Induct sitter med et bibliotek av «beste-praksiser» for ulike type innovasjons- og prosjektprosesser. Hvis kunden ikke innehar egne prosesser brukes disse ofte som utgangspunkt og tilpasses kunden. Eks på prosesser: Tjenesteinnovasjon, Business Model Canvas, Prosjektveiviseren, Fast Track, etc
 

6. Gevinstrealisering: Ethvert implementert initiativ bør måles og spres. Enhver prosess burde inneholde oppgaver knyttet til å hente nødvendig data for å kunne definere gevinstpotensialet og ikke minst måle den faktiske verdien implementeringen har skapt.
 

7. Når målene og prosessene er på plass er det på tide å definere hvordan initiativet skal kommuniseres til potensielle bidragsytere. Hvordan skal forsiden på Induct-løsningen se ut? Hvilket budskap skal vi promotere der for å få de ideer som er viktig for å nå våre mål? Hvilke type brukere ønsker vi å få tak i og hvilke incentivmodeller stimulerer dem slik vi ønsker? Dette er ofte en undervurdert og helt nødvendig del av å skape en innovasjons- og endringskultur.
 

Åpen innovasjon i praksis
8. For de kunder som er med i delingsnettverk (f.eks. helseforetak og kommuner), kan utvalgte ideer og innovasjoner deles med andre Induct løsninger og –brukere. I oppsettet av prosesser vil det defineres hvilke type ideer, og når, de vil være tilgjengelige for andre miljøer. Å gjøre tilgjengelig en idé eller implementert innovasjon gjelder å gjøre den søkbar og at den automatisk kan «matches» med øvrige ideer i nettverket.

 

9. For organisasjoner som ønsker å praktisere åpen innovasjon må det defineres hvilke type ideer som er synlige for andre brukere av deres løsning. Hensikten er at øvrige brukere kan verdiøke innmeldt idé med egne erfaringer, innsikt og kompetanse. Én av de store verdiene med åpen innovasjon er å samle «10 hoder bak én idé» fremfor å motta 10 mer eller mindre like ideer.

Vi vil gjerne høre fra deg !

© Induct AS

 • facebook-logo-button
 • instagram
 • linkedin-logo-button
 • twitter-logo-button