Vi digitaliserer din innovasjon

Vår programvare støtter alle typer innovasjon

Alle virksomheter jobber med innovasjon - enten det er kontinuerlig forbedring, radikal innovasjon, utviklingsprosjekter eller åpen innovasjon.

 

Vår unike programvare effektiviserer alle type fornyings- eller forbedringsinitiativ.  Vi har over 10 års erfaring med å hjelpe kunder i ulike bransjer  å øke sin innovasjonskapasitet. 

 

Bruksområder - hvordan kan vi hjelpe deg?

Innovasjon og idéfangst

VR Headset

Vi hjelper deg med å finne og realisere de gode ideene. Benytt potensialet som ligger i å inkludere ansatte, kunder eller partnere i arbeidet med innovasjon og forbedring.

Samhandling og oppgaver

rawpixel-659474-unsplash.jpg

Effektiviser arbeidsprosessene deres med digital samhandling og informasjonsdeling. Induct gir deg en digital plattform for oppgavestyring og samhandling i samme verktøy.

Prosess og portefølje

bengi-marmarali-801077-unsplash.jpg

Arbeidsprosesser kan enkelt tilpasses din organisasjons arbeidsform og praksis. Inducts rapporter og porteføljevisninger gir deg oversikt og styringsinformasjon i sanntid!

 

Løsninger for din bransje

 
 • Energi

  kraftlinje0806251509.jpg

  Norske energiselskaper bruker Induct for å effektivt møte endrede markedsbehov og teknologisk utvikling, gjennom strukturert styring av idéhåndtering og prosjekter.

 • Kommune

  jarand-lokeland-142660-unsplash.jpg

  Kommuner bruker Induct til dialog med innbyggere og ansatte, og for å profesjonalisere prosjektstyring og prosjektoversikt internt.

 • Privat sektor

  siarhei-plashchynski-362994-unsplash.jpg

  Økt konkurranse og raskere utvikling legger press på evnen til effektiv endring og innovasjon. Induct støtter mange store selskaper med systematisk innovasjonsarbeid.

 • Helse

  Checking Blood Pressure

  De fleste norske sykehus benytter Induct for å drive åpen innovasjon sammen med ansatte, pasienter og pårørende, i tillegg til styring av innovasjonsprosjekter. Sykehusene har et eget Induct-nettverk for åpen innovasjon og deling av utvalgte innovasjoner på tvers av sykehusene.

Noen av våre kunder

 

Energi

Kommune

Privat sektor

Helse

Vi vil gjerne høre fra deg !

© Induct AS

 • facebook-logo-button
 • instagram
 • linkedin-logo-button
 • twitter-logo-button