Helsesektoren

Vi digitaliserer din innovasjon

Noen av våre kunder

Slik bidrar Induct til økt innovasjon i norske sykehus

Idemyldring - involvér ansatte, pasienter og pårørende

Sykehusene ønsker i større grad å involvere ansatte, pasienter og pårørende i forbedring og fornying av deres tjenester og arbeidsprosesser. Det er nettopp disse som daglig kjenner på hva som kan gjøres smartere og på en mer effektiv måte for å redusere kostnader, øke pasienttilfredshet, medarbeidertilfredshet, øke kvalitet på tjenester og bedre pasientsikkerheten.

Samhandling

Induct muliggjør enkel involvering av brukere til å kunne registrere sine ideer og forbedringsinnspill. Disse ideene kan bli lagt åpne i plattformen slik at øvrige brukere kan bidra på disse gjennom kommentering, «likes», følg (e-post oppdateringer) og annen samhandlingsorientert funksjonalitet.

Utfordringer - fokusér innovasjonen der den betyr mest for deg

For å rette engasjementet og innovasjonsaktivitetene mot sykehuset sine mål og fokus tilbyr Induct funksjonalitet for «Kampanje-styrt innovasjon». Her vil konkrete utfordringer eller fokusområder promoteres. Inviterte brukere blir da bedt om å komme med løsninger på angitte utfordringer eller definerte fokusområder. Slike kampanjer er ofte tidsstyrt og kan gjerne kombineres med at brukere kan stemme over ideene de mener er best. 

Selektering av initiativer

Å identifisere de gode ideer fra de med mindre potensiale er kanskje en av de største utfordringer knyttet til innovasjon og forbedring. Basert på målene for hver virksomheten innehar Induct støtte for å enkelt kunne vurdere og rangere ideer etter KPI`er knyttet til målene.

Prosess

En Innovasjonsprosess er ulik en prosjektprosess i den forstand at utfallet ikke alltid er like kjent. En innovasjonsprosess må ikke misforstås som en lineær prosess som vil hemme nytenkningen. Tvert imot skal en riktig prosess stimulere til at ideen når sitt potensialet, og ofte med mange pivoteringer og mange frem-og-tilbake underveis i prosessen. Det er dog viktig at ideutviklingen kommer seg videre fra utviklingsstadiet og til pilotering og etter hvert implementering. Vi har også erfart at det kreves ulike prosesser på ulike type ideer. Vurdering og gjennomføring av en enkel forbedring i en arbeidsprosess burde være en kortere og mindre kompleks enn prosess for å implementere en ny forretningsmodell.

Portefølje

En komplett oversikt over porteføljen av innovasjonsprosjekter gir prosjektledere og ledergrupper en sanntids oversikt over pågående initiativer. Sortér og filtrer for å vise oversikt over ønskede kriterier og områder. Dette sparer mye tid på forberedelser til rapportering og diskusjoner om fremdrift og status på tvers i organisasjonen.

Induct nettverk - deling av de beste initiativene mellom sykehus

De fleste norske sykehus benytter i dag Induct til å drive sine innovasjons- og forbedringsaktiviteter. I tillegg har Induct knyttet alle disse sykehusene sammen i et digitalt nettverk, der ett sykehus finner initiativer fra andre sykehus. Siden mange sykehus møter mange av de samme utfordringene, har deling av slike initiativer stor verdi for hvert sykehus og for samfunnet generelt. Sykehusene bestemmer selv hvilke initiativer de ønsker å dele med andre sykehus. Delte initiativ er søkbare, samtidig som søkemotoren i løsningen automatisk identifiserer og visualiserer initiativer som er mest likt det du selv sitter og jobber på.

Induct i praksis

Klikk på dokumentet for å lese mer om hvordan Induct forenkler og skaper verdi for sykehus.

Case study: Aalborg

Vi vil gjerne høre fra deg !

© Induct AS

  • facebook-logo-button
  • instagram
  • linkedin-logo-button
  • twitter-logo-button