Energisektoren

Vi digitaliserer din innovasjon

Noen av våre kunder

Hvordan Induct skaper verdi for energiselskaper

Effektivt prosjektarbeid med prosess, oppgaver og samhandling

Energiselskap i kraftsektoren er ofte organisert i ulike divisjoner som f.eks. marked, nett, produksjon. Det pågår en rekke initiativer og prosjekter med deltagere på tvers av avdelinger. Induct benyttes for å enkelt sette opp en prosess for ulike typer prosjekter. Hvert prosjekt inviterer deltagere som skal bidra og disse får enkel tilgang til oppgaver, diskusjoner og dokumentasjon inne på hvert initiativ.

 

Kunden setter enkelt opp noen prosesser for ulike typer initiativer, noe som vil støtte kvalitet og fremdrift i gjennomføringen av initiativet. En stor fordel er også at deltagerne kan delta på tvers av avdelinger eller eksterne deltagere (partnere, leverandører eller spesialister).

Spar tid med porteføljeoversikt og rapportering

Ved å arbeide med initiativer i en felles plattform er at man sparer mye tid på å forberede rapportering i f.eks. team møter eller ledermøter. Ulike rapporter og visuelle porteføljeoversikter kan tas frem direkte i løsningen og vise status i sanntid. Dette reduserer behov for å forberede statusmøter med å finne folk som deltar i ulike initiativer og manuell samle inn og sammenstille oppdatering på status.

Vi vil gjerne høre fra deg !

© Induct AS

  • facebook-logo-button
  • instagram
  • linkedin-logo-button
  • twitter-logo-button