Vi hjelper deg med å lykkes med innovasjon – år etter år
Vår programvare hjelper deg å oppnå en varig innovasjonskultur og en innovasjonspraksis som gir resultater.
 
Samle inn ideer, realisere dem og måle resultater
Vår erfaring er at ideene ofte finnes allerede – hos ansatte, samarbeidspartnere og kunder. Vår programvare hjelper deg med å samle inn ideene, identifisere og realisere de beste på en effektiv måte i tillegg til å måle resultater og dokumentere verdiskapning.
Vi forenkler innovasjonsarbeid
Vår sky-baserte programvare forenkler og effektiviserer digitalisering av innovasjon. Vi skreddersyr programvaren slik at den dekker alle dine behov og ønsker i din innovasjonspraksis. Bruk av våre moduler og verktøy skaper økt engasjement hos ansatte, kunder og samarbeidspartnere for å dele ideer, og gjør det enkelt å strukturere og forstå innovasjonsprosessen. Ute på farten? Nye ideer og innspill kan selvfølgelig fanges på mobilen.
 
Våre bruksområder

Innovasjon og ideer

Vi hjelper deg med å finne og realisere de gode ideene. Benytt potensialet som ligger i å inkludere ansatte, kunder eller partnere i arbeidet med innovasjon og forbedring.

Prosess og portefølje

Innovasjonsprosesser kan enkelt tilpasses din organisasjon sin arbeidsform og praksis. Rapporter og porteføljevisninger gir deg oversiktog styringsinformasjon i sanntid.

Samhandling og oppgaver

Effektiviser innovasjonsprosessene deres med digital samhandling og informasjonsdeling. Induct gir deg en digital plattform for oppgavestyring og samhandling i samme verktøy.

Effektmåling og deling

Ulike Induct-løsninger kan knyttes sammen i et nettverk for deling av utvalgte ideer og prosjekter på tvers av organisasjoner.

 
Løsninger for din bransje

Energi

Norske energiselskaper bruker Induct for å effektivt møte endrede markedsbehov og teknologisk utvikling, gjennom strukturert styring av idehåndtering og prosjekter.

Kommune

Kommuner bruker Induct til dialog med innbyggere og ansatte, og for å profesjonalisere prosjektstyring og prosjektoversikt internt.

Privat sektor

Økt konkurranse og raskere utvikling legger press på evnen til effektiv endring og innovasjon. Induct støtter mange store selskaper med systematisk innovasjonsarbeid.

Helse

De fleste norske sykehus benytter Induct for å drive åpen innovasjon sammen med ansatte, pasienter og pårørende, i tillegg til styring av innovasjonsprosjekter og deling av utvalgte prosjekter mellom sykehusene.

 
Vi vil gjerne høre fra deg !
Meld deg på vårt nyhetsbrev

© Induct AS

  • facebook-logo-button
  • instagram
  • linkedin-logo-button
  • twitter-logo-button